Step 1 : สายคล้องไม่มีสกรีน
     
เนื้อสาย : ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์
ซิลค์สกรีน : ไม่มีพิมพ์สกรีน
อุปกรณ์ : คลิปพลาสติกหรือตะขอโลหะอื่นๆ
     
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
Step 2 : สกรีนบนสายคล้อง
     
เนื้อสาย : ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์
ซิลค์สกรีน : พิมพ์สกรีนตั้งแต่ 1 สีขึ้นไป
อุปกรณ์ : คลิปพลาสติกหรือตะขอโลหะอื่นๆ
     
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
Step 3 : สกรีนติดโลโก้บนสาย 1 จุด 13 มิล
     
เนื้อสาย : ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์
ซิลค์สกรีน : พิมพ์สกรีนตั้งแต่ 1 สีขึ้นไป
อุปกรณ์ : คลิปพลาสติกหรือตะขอโลหะ
     
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
             
 
Step 4 : สกรีนติดโลโก้บนคลิป 1 จุด 15 มิล
     
เนื้อสาย : ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์
ซิลค์สกรีน : พิมพ์สกรีนตั้งแต่ 1 สีขึ้นไป
อุปกรณ์ : คลิปฝาพลาสติกติดโลโก้
     
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
Step 5 : สกรีนติดโลโก้ 2 จุด 13, 15 มิล
     
เนื้อสาย : ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์
ซิลค์สกรีน : พิมพ์สกรีนตั้งแต่ 1 สีขึ้นไป
อุปกรณ์ : กระดุมติดโลโก้เรซิ่นขนาด 13 มิล
     
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
Step 6 : สกรีน+โยโย่ติดโลโ้ก้
     
เนื้อสาย : ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์
ซิลค์สกรีน : พิมพ์สกรีนตั้งแต่ 1 สีขึ้นไป
อุปกรณ์ : ย้ำกิ๊บสแตนเลส
     
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
             
 
Step 7 : สกรีนติดเรซิ่นโยโย่ 13, 19 มิล
     
เนื้อสาย : ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์
ซิลค์สกรีน : พิมพ์สกรีนตั้งแต่ 1 สีขึ้นไป
อุปกรณ์ : กระดุมติดโลโก้เรซิ่นขนาด 13 มิล
     
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
Step 8 : สายคล้องหััวตะขอโลหะ / หัวพลาสติก
     
เนื้อสาย : ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์
ซิลค์สกรีน : พิมพ์สกรีนตั้งแต่ 1 สีขึ้นไป
อุปกรณ์ : ตะขอโลหะแบบต่างๆ
     
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
Step 9 : สายปลดล็อค 2 ส่วน
     
เนื้อสาย : ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์
ซิลค์สกรีน : พิมพ์สกรีนตั้งแต่ 1 สีขึ้นไป
อุปกรณ์ : ตะขอโลหะและพลาสติกก้ามปูถอดได้
     
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
             
 
Step 10 : สายคล้องแบบ 2 ขา
     
เนื้อสาย : ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์
ซิลค์สกรีน : พิมพ์สกรีนตั้งแต่ 1 สีขึ้นไป
อุปกรณ์ : ได้ทั้งกระดุมแป็กและตะขอโลหะ
     
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
Step 11 : สายคล้อง PDA.
     
เนื้อสาย : ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์
ซิลค์สกรีน : พิมพ์สกรีนตั้งแต่ 1 สีขึ้นไป
อุปกรณ์ : ตะขอโลหะ
     
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
Step 12 : สายคล้องบัตรแบบเส้นกลม
     
เนื้อสาย : ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์
ซิลค์สกรีน : ไม่พิมพ์สกรีน
อุปกรณ์ : เซฟตี้, ตะขอพลาสติก
     
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
             
 
Step 13 : สายคล้องบัตรแบบสายพีวีซี
     
เนื้อสาย : พีวีซี
ซิลค์สกรีน : พิมพ์สกรีนตั้งแต่ 1 สีขึ้นไป
อุปกรณ์ : กระดุมติดโลโก้เรซิ่น
     
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
Step 14 : สายคล้องบัตรแบบสายหนัง
     
เนื้อสาย : หนังแท้และหนังเทียม์
ซิลค์สกรีน : ไม่มีสกรีน เป็นปั๊มจม
อุปกรณ์ : ตะขอโลหะ
     
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
Step 15 : สายคล้อง ราคาพิเศษ
     
เนื้อสาย : ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์
ซิลค์สกรีน : ไม่มีพิมพ์สกรีน
อุปกรณ์ : คลิปหนีบเหล็ก
     
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
             
 
Step 16 : สายคล้องปากปากกา
     
เนื้อสาย : ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์
ซิลค์สกรีน : พิมพ์สกรีนตั้งแต่ 1 สีขึ้นไป
อุปกรณ์ : ไม่มี
     
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
Step 17 : สายคล้องแฟชั่น PVC.
     
เนื้อสาย : พีวีซีนิ่ม
ซิลค์สกรีน : ไม่มี
อุปกรณ์ : คล้องมือถือ, ทัมไดร์, และอื่นๆ
     
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
Step 18 : สายคล้องแฟชั่น PP.
     
เนื้อสาย : ผลิตจากเส้นใยพีพี
ซิลค์สกรีน : ไม่มี
อุปกรณ์ : คล้องมือถือ, ทัมไดร์, และอื่นๆ
     
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
             
 
งานสายคล้องบัตร 20 มิล พิมพ์ Sublimation
     
รูปแบบสายคล้องบัตรประจำตัวเป็นลักษณะการพิมพ์เป็นแบบเทสีระเหิดผ่านความร้อน หรือเรียกว่า ซับลิเมชั่น สามารถใช้สีได้ไม่จำกัด เฉดสี
     
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
สายคล้องบัตรราคาประหยัด
     
เนื้อสาย : ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์
ซิลค์สกรีน : ไม่มีพิมพ์สกรีน
อุปกรณ์ : คลิปหนีบเหล็ก
     
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
ลูกค้าของบริษัท
   
รายละเอียดเพิ่มเติม